خانه / بزرگان کسب و کار / جملات و متن های فلسفی و معنا دار از زرتشت

جملات و متن های فلسفی و معنا دار از زرتشت

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

– رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند.

– آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

کسی را فریب مده تا دردمندنشوی

با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز و هرگز ترشرو و بدخو مباش

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند.

– اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده.

– سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی.

– اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری.

– با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد.

– مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند .

– زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.

– پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است.

 

درباره مهدی قربانی

مهدی قربانی هستم روزنامه نگار و کارشناس فناوری اطلاعات نگاهی هم به اجتماعی که در آن زندگی میکنم دارم علاقمند به عکاسی و مارکتینگ

دیدگاهی ثبت کنید

برو بالا !