خانه / کتاب بخوانیم / دانلود کتاب نکاتی برای پیشرفت بیشتر

دانلود کتاب نکاتی برای پیشرفت بیشتر

اصول راهنمای علم بشر امروزی، توسعه و تحقیق آن را به این دنیای مادی محدود می کند، به طوری که یک موضوع تا وقتی شناخته نشود مورد مطالعه قرار نخواهد گرفت- آن، چنین مسیری را دنبال می کند. در مورد پدیده هایی که غیر ملموس و غیر قابل رؤیت هستند اما به طور واقعی وجود دارند و نمودِ واقعی آنها در این دنیای مادی ظاهر م یشود، از آنها دوری می شود و به عنوان پدیده های غیرقابل توضیح درنظر گرفته می شوند. افراد سرسخت و لجباز، بدون تأیید شواهد، اصرار می کنند که آنها فقط پدیده های “طبیعی” هستند. افرادی با انگیزه های نهانی با مردود شمردن آنها به عنوان “خرافات یا باورهای کورکورانه” برخلاف وجدان شان رفتار کرده اند. و افرادی که ذهنِ مشتاقِ پرسش و یادگیری ندارند با عذر و بهانه ی اینکه علم هنوز به اندازه ی کافی پیشرفت نکرده است، از این موضوعات منصرف شد هاند. اگر بشر بتواند به خودش و عالم نگاه تاز های بیاندازد و روش تفکر انعطاف ناپذیرش را عوض کند، جهشی به جلو خواهد کرد. فای بودا می تواند به مردم این امکان را بدهد که به طور کامل دنیاهای بی کرانِ بی پایان را درک کنند. در سراسر اعصار فقط یک چیز توانسته است موجودات انسانی، بُعد های مادی گوناگون که وجود دارند، حیات و کل عالم را به طور کامل شرح دهد: فای بودا.

 

دانلود کتاب نکاتی برای پیشرفت بیشتر

درباره مهدی قربانی

مهدی قربانی هستم روزنامه نگار و کارشناس فناوری اطلاعات نگاهی هم به اجتماعی که در آن زندگی میکنم دارم علاقمند به عکاسی و مارکتینگ

دیدگاهی ثبت کنید

برو بالا !