خانه / بزرگان کسب و کار / قدر داشته های مان را بدانیم

قدر داشته های مان را بدانیم

Personal-Growth-And-Development

قصاب میخواست سگی که به طرف مغازه اش نزدیک می شود، دورش کند. اما کاغذی را در دهان سگ دید.

روی کاغذ نوشته بود: «لطفا ۱۲ سوسیس و یه ران گوشت بدین»

 ۱۰ دلار هم همراه کاغذ بود.

قصاب که تعجب کرده بود سوسیس و گوشت را در کیسه و در دهان سگ گذاشت.

قصاب که کنجکاو شد و به دنبال سگ راه افتاد.

سگ در خیابان حرکت کرد تا به خانه ای رسید. گوشت را روی پله گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را چند بار به در کوبید.

مردی در را باز کرد و شروع به تنبیه سگ کرد!

قصاب به مرد نزدیک شد و داد زد: چه میکنی این سگ باهوش ترین سگی هست که تا به حال دیده ام .

مرد گفت: این دومین بار تو این هفته است که این احمق کلیدش را فراموش می کند.

 “پائولو کوئیلو”

نتیجه اخلاقی:

– مردم هرگز از چیزهایی که دارند راضی نخواهند بود.

– چیزی که شما آن را بی ارزش می دانید، بطور قطع برای کسانی دیگر ارزشمند و غنیمت است.

– بدانیم دنیا پر از این تناقضات است.

پس سعی کنیم ارزش واقعی هر چیزی را درک کنیم.

درباره مهدی قربانی

مهدی قربانی هستم روزنامه نگار و کارشناس فناوری اطلاعات نگاهی هم به اجتماعی که در آن زندگی میکنم دارم علاقمند به عکاسی و مارکتینگ

دیدگاهی ثبت کنید

برو بالا !